Ogólnopolska Ekumeniczna Konferencja Kobiet 2016

W dniach 18-20 listopada 2016 r. odbyła się kolejna Ogólnopolska Ekumeniczna Konferencja dla kobiet.

Komitet Krajowy Światowego Dnia Modlitwy, któremu przewodniczy pani Joanna Kamińska z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, zawsze w listopadzie organizuje Ogólnopolską Ekumeniczną Konferencję Kobiet.
Jej głównym celem jest przygotowanie kolejnego Światowego Dnia Modlitwy przeżywanego na całym świecie w każdy pierwszy piątek marca. W 2017 roku będziemy korzystać z liturgii przygotowanej przez chrześcijanki z Filipin, a głównym tematem modlitwy będzie pytanie: Czyżbym czynił ci krzywdę?/ Czy jestem wobec ciebie niesprawiedliwy? ( Ew. Mat. 20,1-16 )

W dniach od 18-20 listopada kobiety od lat zaangażowane w swoich Kościołach i parafiach w organizowanie ekumenicznych nabożeństw modlitewnych, spotkały się we Wrocławiu w „Kamienicy pod Aniołami” i przeżyły ze sobą bardzo intensywny, błogosławiony czas. Cały ciężar organizacyjny spoczął na paniach z Wrocławskiego Komitetu Światowego Dnia Modlitwy, który prowadzi pani Małgorzata Rajczyba z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej we Wrocławiu. Przygotowany i zrealizowany bogaty program konferencji, pozwolił uczestniczkom na zapoznanie się  nie tylko z tematyką planowanego nabożeństwa, ale również z aktualną sytuacją społeczno-gospodarczą na Filipinach. Gościem spotkania była siostra Sybilla z rzymskokatolickiego Zakonu Marianek, który prowadzi w stolicy Filipin – Manili, dom dla dziewcząt znajdujących się w trudnej życiowej sytuacji. Siostra parokrotnie przez dłuższy czas przebywała na Filipinach, a zdjęcia i wiedza, jaką mogła przekazać uczestniczkom konferencji, pozwoliła im lepiej zrozumieć niektóre fragmenty zapisane w liturgii przygotowanej przez Komitet ŚDM na Filipinach. Swoimi refleksjami  z pobytu na Filipinach, podzielił się także ks. bp Ryszard Bogusz, który przebywał tam na konferencji ponad trzydzieści lat temu. Niestety aktualna relacja siostry Sybilli i relacja biskupa wskazywały na to, że w tym kraju zmiany na lepsze postępują bardzo wolno i na pewno potrzebna jest gorliwa modlitwa o ten kraj na całym świecie 3 marca 2017 roku.

Uczestniczkom konferencji zaproponowano warsztaty w czterech grupach tematycznych, a efektem tej pracy było nabożeństwo współtworzone przez wszystkie grupy według liturgii, jaka będzie obowiązywała w Światowy Dzień Modlitwy 2017 roku. Paniom nie zabrakło inicjatywy i ciekawych pomysłów, pomimo smutnej, deszczowej pogody w sobotę, ale w niedzielę żegnały się w słońcu po wspólnym nabożeństwie w kościele ewangelicko-augsburskim i smacznym obiedzie. Trzydniowa ekumeniczna wspólnota na pewno przyczyniła się do pogłębienia znajomości, a nawet przyjaźni, bo panie spotykają się od lat i dobrze ze sobą współpracują, a także uczą się od siebie nawzajem i zachęcają do dalszej chrześcijańskiej aktywności nie tylko w pierwszy piątek marca, ale na co dzień, bo przecież nasi rodacy potrzebują wiarygodnego świadectwa o Jezusie Chrystusie, do którego przynależymy, bez względu na wyznanie.

tekst: dk. Małgorzata Gaś

zdjęcia: Aldona Karska