Ordynacja w Białej

21 stycznia 2017 r., w ewangelickim kościele Marcina Lutra w Białej odbyła się podwójna ordynacja na duchownych.

W Kościele powszechnym do służby diakona została ordynowana Dorota Fenger, a Zbigniew Obracaj, Grzegorz Olek i Piotr Sztwiertnia zostali powołani na księży.

Uroczyste nabożeństwo miało miejsce po raz pierwszy w parafii bialskiej . Jednocześnie była to pierwsza ordynacja po dwóch latach przerwy. Na uroczystości obecne było liczne grono duchownych, rodziny ordynowanych oraz wierni z ich rodzinnych parafii i miejsc obecnej służby.

Zwierzchnik Kościoła – bp Jerzy Samiec – w kazaniu opartym na fragmencie z I listu do Tymoteusza oraz z Przypowieści Salomona przypomniał przyszłym duchownym, że ich powołanie ma swoje źródło w Chrystusie. Jednocześnie wskazał na konieczność rozwoju duchowego przez osobistą modlitwę i rozważanie Słowa jako podstawy w służbie dla innych oraz pokory, w której duchowny ma głosić nie siebie. lecz Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego.

Następnie przez modlitwę i nałożenie rąk Biskup Kościoła dokonał ordynacji.

Do służby Słowa Bożego i Sakramentów powołani zostali: pochodząca z Tychów – dk. Dorota Fenger (asystenci: ks. Piotr Gaś i ks. Marcin Konieczny), pochodzący z Białej – ks. Zbigniew Obracaj (asys. bp Waldemar Pytel i ks. Henryk Mach), pochodzący z Ustronia – ks. Grzegorz Olek (asys. ks. dr Grzegorz Giemza i ks. Marek Londzin) oraz pochodzący z Wisły Jawornika – ks. Piotr Sztwiertnia (asys. bp Adrian Korczago i ks. Zdzisław Sztwiertnia)

W słowach do zboru ordynowani mówili o swojej drodze życiowej i dziękowali tym, którzy byli dla nich wsparciem. Podczas nabożeństwa śpiewały chóry z Białej, Ustronia Polany, Wisły Jawornika i Tychów.

Nowi duchowni po ordynacji zostali w miejscach służby, gdzie odbywali praktyki: dk. Dorota Fenger w Warszawie, ks. Zbigniew Obracaj w Świdnicy, ks. Grzegorz Olek w Centrum Misji i Ewangelizacji, a ks. Piotr Sztwiertnia w Diecezji Cieszyńskiej.

Obecnie w Kościele ewangelickim w Polsce czynną służbę sprawuje 153 ewangelickich duchownych, w tym 13 kobiet.