Zapraszamy na XXVI Ogólnopolskie Forum Kobiet Luterańskich

XXVI Ogólnopolskie Forum Kobiet Luterańskich odbędzie się w ramach Ewangelickich Dni Kościoła.

Termin:15 – 18 czerwca 2017
Ustroń – Wisła – Cieszyn – Bielsko
Hasło: ZAWSZE Z CHRYSTUSEM
Tekst biblijny: „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki” Hbr 13,8
ZAPRASZAMY do zgłaszania udziału w Ewangelickich Dniach Kościoła: biuro@dnikoscioła.pl
Informacji w sprawie forum udziela: Anna Wantulok tel. 600-335-827, awantulok@o2.pl

CENTRUM KOBIETForum Kobiet Luterańskich

Czwartek 15.06.2017 – Wisła
15:00-15:30            Otwarcie

prezentacja trzech specjalnych dni dla kobiet i nie tylko

                               prowadzenie: dk. Halina Radacz, przewodnicząca synodalnej komisji ds. kobiet, Żyrardów
Zespół Szkół nr 1, sala gimnastyczna, parter

15:30-17:00            Kobiety Reformacji

                               nie tylko mężczyźni prowadzili odnowę Kościoła, 
dr Małgorzata Grzywacz, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

Zespół Szkół nr 1, sala gimnastyczna, parter
15.00-19.00            Kobiety Reformacji
wystawa

Zespół Szkół nr 1, sala gimnastyczna, korytarz

17:30-19:00            Anna Wazówna film dokumentalny,
Quiz o kobietach Reformacji, czekają wyjątkowe nagrody,
Niezwykła Katarzyna film dokumentalny

Zespół Szkół nr 1, sala gimnastyczna, parter

 

Piątek 16.06.2017 – Cieszyn              
10:00-11:00            Nabożeństwo z Komunią Świętą prowadzone przez kobiety,
kazanie: dk. Halina Radacz, Żyrardów
muzyka: Chór Ewangelicki im. Oskara Kolberga, Radom
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolnego, ul. Sienkiewicza 2, aula, parter
11:30-12:30            „Codziennik kobiet”
                               promocja książki z rozmyślaniami  biblijnymi na każdy dzień napisanymi przez kobiety
prezentują: dk. Aleksandra Błahut-Kowalczyk, Cieszyn;  dk. Katarzyna Rudkowska, Radom
prowadzenie: Bożena Giemza, dyrektor Wydawnictwa Warto CME, Dzięgielów
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolnego, ul. Sienkiewicza 2, aula, parter
11.30-17.00            Ilustracje Codziennika
wystawa obrazów  dk. Barbary Adamus, Międzyrzecze
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolnego, ul. Sienkiewicza 2, aula, korytarz
14:30-15:30            Biblijne portrety kobiet
znane a czasami niezauważane bohaterki Nowego Testamentu
                               prezentują: dk. Aleksandra Błahut-Kowalczyk, Cieszyn;  dk. Izabela Sikora, Szczecin; Agnieszka Godfrejów-
Tarnogórska
, teolożka, rzecznik Kościoła, Warszawa
muzyka: Chór Ewangelicki im. Oskara Kolberga, Radom
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolnego, ul. Sienkiewicza 2, aula, parter
16:00-17:00            Kobiety o kobietach
co o sobie wiemy, czego chcemy się dowiedzieć-rozmowy w grupach
prowadzenie: dk. Aleksandra Błahut-Kowalczyk, Cieszyn; dk. Izabela Sikora, Szczecin; Agnieszka Godfrejów-
Tarnogórska
, Warszawa; Anna Wantulok, katechetka, Jaworze
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolnego, ul. Sienkiewicza 2, aula, parter

Sobota 17.06.2017 – Bielsko-Biała
                   
10:00-10:45            Studium biblijne
Małgorzata Cholewik, teolożka, Jaworze
muzyka: Zespół Cantate, Jaworze
Budynek Augustana, sala, parter
11:00-12:30            Kobieta jest najlepszą przyjaciółką
zaskakująca teza, ale jaka prawdziwa – warsztaty w grupach
                               prowadzenie: Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, teolożka, rzecznik Kościoła rzecznik Kościoła, Warszawa; Jolanta                                Janik, teolożka, Beskydska Oaza, Pisek, Czechy; Beata Michałek, duszpasterz, pracownik w biurze Konsystorza                                         Warszawa; dk. Halina Radacz, Żyrardów
Budynek Augustana, sala, parter
12:30-13:00            Podsumowanie
Budynek Augustana, sala, parter