Cele komisji

Nasze cele
  1. Zorganizowanie raz w roku Ogólnopolskiego Forum Kobiet Luterańskich
  2. Współpraca z Krajowym Komitetem Światowego Dnia Modlitwy
  3. Kontynuowanie i rozwijanie kontaktów międzynarodowych i ekumenicznych
  4. Aktywizowanie parafialnych kół pań
  5. Dbanie o lepszy przepływ informacji dotyczących działalności chrześcijanek w kraju i na świecie