Skład komisji

Skład Komisji ds. Kobiet Synodu Kościoła XIV kadencji

Przewodnicząca: dk. Halina Radacz
Wiceprzewodnicząca: Katarzyna Luc
Sekretarz: Aldona Karska
Członkowie: Aleksandra Trybuś-Cieślar, Anna Wantulok