Archiwalne 2011

XX OGÓLNOPOLSKIE FORUM KOBIET LUTERAŃSKICH 2011
W warszawskim Centrum Luterańskim przy ul. Miodowej, w dniach od 23 – 25 września 2011 r., obradowało XX Ogólnopolskie Forum Kobiet Luterańskich, zorganizowane przez Synodalną Komisję ds. Kobiet. Uczestniczkami Forum były panie reprezentujące wszystkie diecezje naszego Kościoła, a także zaproszeni goście z Republiki Czeskiej i Słowacji. Obradowało 76 kobiet.

„Nasza reakcja na przemoc” – to temat tegorocznego Forum; hasło biblijne: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. (Rzym. 12,21)

W piątek, pierwszego dnia Forum, wiele pań skorzystało z możliwości zwiedzenia Zamku Królewskiego w Warszawie, pod fachową opieką i przewodnictwem pani Marii Chmiel. Natomiast wieczorem, zgodnie z wieloletnią tradycją, odbył się wieczór integracyjny z programem przygotowanym przez panie z Goleszowa pod kierunkiem Ilony Niedoby. Pierwszy dzień Forum zakończono wspólną modlitwą.

Następnego dnia diakon Małgorzata Gaś, przewodnicząca Synodalnej Komisji ds. Kobiet, dokonała oficjalnego otwarcia Forum. Odczytała słowa pozdrowienia skierowane do Forum od Biskupa Kościoła Jerzego Samca, ks. Waldemara Pytla – Prezesa Synodu Kościoła, od ks. Biskupa seniora Jana Szarka i Jego małżonki Anieli, a także od Zofii Wojciechowskiej, przewodniczącej I Synodalnej Komisji ds. Kobiet, która powołana została w 1992 roku, dzięki postulatowi uczestniczek I Forum Kobiet, które odbyło się w lutym 1992 roku.

Niezwykle wzruszające były wspomnienia pań, które były inicjatorkami, organizatorkami i uczestniczyły w tamtym, historycznym Forum. Swoimi refleksjami podzieliła się Małgorzata Platajs, dyrektor Towarzystwa Biblijnego, która zachowała listę obecności z Forum w 1992 r. W dziewiętnastu spotkaniach uczestniczyła Wanda Wróblewska, która jest zawsze witana przez wszystkie uczestniczki z wielką radością i serdecznością. W swoim wystąpieniu powiedziała: „Dobrze mi tu być”. Niezwykle aktywna i sprawna organizacyjnie jest diakon Halina Radacz, która także była jedną z inicjatorek Forum. Wśród pań, które uczestniczyły w I Forum.

W biuletynie informacyjnym Forum podano wszystkie tematy kolejnych spotkań, a także kilka interesujących danych statystycznych. I tak: średnia frekwencja wyniosła 66 uczestniczek, co daje udział ogółem ponad 1.300 pań; rekordowa frekwencja była na XVI Forum w 2007 roku (101osób), a temat brzmiał: „Za i przeciw ordynacji kobiet”.
Na stronach internetowych www.luteranie.pl/luteranki publikowane są referaty i dokumenty końcowe kolejnych Forów, organizowanych przez Synodalną Komisję ds. Kobiet.

„Dekada przeciw przemocy 2000 – 2010 z perspektywy mrówki”- to wykład Beaty Wolfram – Krukowskiej wprowadzający do dyskusji na wiodący temat XX Forum.
Dekadę ogłosiła Światowa Rada Kościołów, biorąc pod uwagę zatrważające dane dotyczące przemocy w całym świecie zróżnicowanym kulturowo, obyczajowo i religijnie.
Dorobkiem Polski jest ustawa z 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, którą znowelizowano w 2010 r. Odtąd przemoc jest ścigana z mocy ustawy. Powołano zespoły i instytucje (gminne i dzielnicowe) do bezpośrednich kontaktów, szczególnie ważne w  przypadku przemocy wobec dzieci. Działają liczne strony internetowe (www.niebieskalinia.pl; www.fdn.pl), dzięki funduszom europejskim uaktywniły się stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i instytucje charytatywne (Diakonia). Mimo to system nie działa tak sprawnie jak powinien. Dlaczego? Otóż w Polsce działają nadal stereotypy: „Rodzina jest święta i jej integralność jest najważniejsza” oraz „Ofiara jest sama winna”. Ponadto – jak stwierdziła prelegentka – ciągle brak w tym zakresie edukacji, za mało jest pieniędzy i działa wszechobecna biurokracja. Są co prawda plakaty, bilbordy, prowadzi się wiele działań edukacyjnych i informacyjnych, ale to ciągle za mało.
Diakonia naszego Kościoła powołała punkt konsultacyjny „przeciw przemocy” i od 2006 r. przeprowadzono 8 szkoleń edukacyjnych, z których skorzystało kilkadziesiąt osób. Aktywna jest także strona www.luteranie.pl/SFL.pdf

Uczestniczki Forum dyskutowały w pięciu grupach tematycznych:
1.    „Potrzeby duszpasterskie kobiet dotkniętych przemocą” (diakon Renata Raszyk – prowadząca dyskusję);
2.    „Przemoc w rodzinie” (Anna Hopfer – Wola);
3.    „Przemoc wobec dzieci, w tym rówieśnicza” (Karolina Wrzosek);
4.    „Przemoc strukturalna” (diakon Halina Radacz);
5.    „Przemoc seksualna” (dr Jolanta Skórska i dr Aldona Karska).
Po kilkugodzinnej dyskusji w grupach przedstawiono wnioski, które zastały zawarte w dokumencie końcowym, przyjętym na zakończenie obrad XX Forum. Także w sobotnie popołudnie uczestniczki Forum wysłuchały pozdrowień gości z Republiki Czeskiej i Słowacji oraz pozdrowienia, z jakimi zwrócił się do pań ks. bp Jan Cieślar, zwierzchnik Diecezji Warszawskiej.
Podczas Forum były modlitwy wieczorne i poranne, które prowadziły panie: Ilona Niedoba, Anna Wantulok, Mariola Fenger. Do śpiewu akompaniowała Hanna Witt – Paszta.
XX Jubileuszowe Ogólnopolskie Forum Kobiet Luterańskich zakończono w niedzielę uczestnictwem w nabożeństwie w Kościele Świętej Trójcy. Kazanie wygłosiła diakon Małgorzata Gaś. Była także „rodzinna fotografia” przed kościołem i obiad w sali przy ul. Kredytowej.
Karola Skowrońska

SPOTKANIE KOBIET Z CZTERECH KRAJÓW

W dniach 17 – 21 sierpnia b.r. odbyło się w Warszawie cykliczne spotkanie kobiet z Saksonii, Republiki Czeskiej i oraz warszawskich parafii ewangelickich – luterańskiej i reformowanej. W spotkaniu uczestniczyła także diakon Halina Radacz z parafii w Żyrardowie. W tym roku do kobiecego grona dołączyła również przedstawicielka parafii luterańskiej w Kaliningradzie. Wiodącym tematem spotkania było „Moje miejsce w kościele: wczoraj – dziś –jutro”.

Wprowadzenia do wspólnych zajęć dokonała diakon Małgorzata Gaś z parafii Świętej Trójcy w Warszawie. Punktem wyjścia do dalszych rozważań były postacie Jeremiasza i Marii, matki Jezusa. Ich losy i postawy przybliżyły podczas warsztatów pastor Antje Hinze, odpowiedzialna za pracę kobiet w Saksonii oraz pastor Alena Naimanová z Kościoła Husyckiego w Czechach. W sobotę cała grupa wraz z osobami towarzyszącymi wyjechała do Nieborowa i Arkadii. Obie panie pastor uczestniczyły również aktywnie w niedzielnym nabożeństwie w dniu 21.08. w kościele Ewangelicko-Augsburskim Świętej Trójcy przy placu Małachowskiego. Kazanie oparte na podobieństwach Jezusa (Mt 13,31-33, 44-50 – o ziarnku gorczycznym, kwasie, skarbie ukrytym w roli, perle i sądzie ostatecznym) wygłosiła pastor Alena Naimanová, pastor Antje Hinze natomiast uczestniczyła w dystrybucji komunii. Po nabożeństwie uczestniczki rozjechały się do swoich krajów. Kolejne spotkanie odbędzie się w 2012 r. w Brnie, a w 2013 – w Wittenberdze.