Historia

Synodalna Komisja ds. Kobiet została utworzona w 1992 r. na I sesji IX kadencji Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Skład Komisji ds. Kobiet Synodu Kościoła XIII kadencji
(w latach 2012-2017)

Przewodnicząca: dk. Aleksandra Błahut-Kowalczyk
Wiceprzewodnicząca: Anna Wantulok
Sekretarz: Katarzyna Luc
Członkowie: ks. Robert Sitarek, Karol Werner

Skład Komisji ds. Kobiet Synodu Kościoła XII kadencja Synodu Kościoła
(
w latach 2007-2012)

Przewodnicząca: dk. Małgorzata Gaś
Wiceprzewodnicząca: Wiesława Werner
Sekretarz: Katarzyna Luc
Członkinie: Aldona Karska, Mariola Pięta, Urszula Wantuła-Rakowska, Karola Skowrońska