Archiwalne 2012

XXI OGÓLNOPOLSKIE FORUM KOBIET LUTERAŃSKICH

W dniach od 21 do 23 września 2012r. w Centrum Luterańskim przy ul. Miodowej w Warszawie odbyło się XXI Ogólnopolskie Forum Kobiet Luteranskich, jak co roku organizowane przez Synodalną Komisję ds.Kobiet.

W Forum uczestniczyły panie z różnych parafii naszego Kościoła, przy czym reprezentowana była każda z sześciu jego diecezji. Dobrą tradycją Forum jest zapraszanie do udziału w nim gości z innych kościołów oraz z zagranicy. W tym roku Forum gościło panie z Rosji, Czech oraz Stanów Zjednoczonych, a także przedstawicielkę bratniego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

Pierwszego dnia organizatorzy stworzyli możliwość zwiedzenia Muzeum Powstania Warszawskiego, z której skorzystało wiele uczestniczek Forum. Jak zgodnie stwierdziły zwiedzające, muzeum niesie nie tylko niewątpliwą wiedzę o Powstaniu, ale ponadto, a może przede wszystkim, skłania do przemyśleń i głębokiej pokory.

Piątkowy wieczór wypełniły zabawy i quizy przygotowane pod kierownictwem diakon Renaty Raszyk przez parafię z Jastrzębia oraz zaprzyjaźnione osoby z parafii sąsiednich. Chociaz cały wieczór nosił miano integracyjnego, integracja nastąpiła już na samym początku. Wspólny wieczór zakończyło krótkie rozważanie i modlitwa.

W sobotę po śniadaniu i porannej modlitwie nastąpiło oficjalne otwrcie Forum, którego dokonała przewodnicząca Komisji ds. Kobiet diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk. Następnie uczestniczkom Forum przedstawiono członków Komisji w nowym składzie.
Ks.Biskup Jerzy Samiec pozdrowił osoby biorące udział w Forum i przekazał swoje przemyślenia związane z jego tegorocznym tematem.

Kolejnym punktem programu Forum były referaty wygłoszone przez diakon Aleksandrę Błahut-Kowalczyk „Ludzie Biblii wobec życiowych doświadczeń” oraz ks.Marka Londzina „Człowiek współczesny wobec życiowych doświadczeń”.
Referaty stały się podstawą do dyskusji w czterech grupach tematycznych:

  1. Z kim rozmawia współczesna kobieta o swoich codziennych problemach – prowadząca A Wantulok.
    2. Rozterki duchowe współczesnych kobiet – prowadząca diakon M. Gaś.
    3. Ludzie dojrzali wobec cierpienia – prowadzący ks. M. Londzin.
    4. Jak kobiety reagują na wyzwania swoich czasów – prowadząca diakon H. Radacz.

Następnie, już na forum ogólnym, przedstawiciele poszczególnych grup zrelacjonowali przebieg dyskusji i płynące z nich spostrzeżenia, co dało podstawę do sformułowania wniosków zawartych w dokumencie końcowym przyjętym przez uczestniczki i uczestników XXI Forum Kobiet Luterańskich.

Niedzielny poranek rozpoczęło wspólne śniadanie, po którym wszyscy udali się do Kościoła Św. Trójcy, aby uczestniczyć w nabożeństwie komunijnym. Kazanie wygłosiła diakon Halina Radacz. Po nabożeństwie gościnni gospodarze podjęli uczestniczących w Forum obiadem w Luteraneum, po którym Przewodnicząca Komisji ds. Kobiet oficjalnie zakończyła XXI Forum Kobiet Luterańskich.

KOBIETY WARSZAWSKICH PARAFII EWANGELICKICH W BRNIE

W dniach 14-18 czerwca 2012 r. przedstawicielki obu parafii luterańskich i parafii ewangelicko-reformowanej z Warszawy wzięły udział w spotkaniu kobiet z Niemiec, Czech i Polski. Spotkanie odbyło się w Brnie, w Republice Czeskiej.

Gospodyniami były przedstawicielki Kościoła Husyckiego Czech i Słowacji (CČSH). W pierwszym dniu spotkania przewodnicząca diakonii CČSH, pastor Hedvika Zimmermannova w swoim wystąpieniu, omawiając rolę kobiet w naszych Kościołach, przypomniała sylwetki wybitnych kobiet nauki, literatury, polityki,   działaczki oświatowe icharytatywne.

Podczas kolejnych dni, bp Jana Šilerova mówiła o współczesnych mediach i niebezpieczeństwach z nimi związanych. Odbyło się też spotkanie z przedstawicielkami Misji Prasowej z Brna.

Podczas pobytu panie zwiedziły miasto i okolice,  odwiedziły Dom Godnej Starości „Betania” w Brnie. Uczestniczyły   w godzinie biblijnej i w niedzielnym nabożeństwie w XVII-wiecznym kościółku w Blansku koło Brna.

Spotkania kobiet z trzech państw odbywają się już od 2000, co roku na zmianę w Czechach, Polsce i Niemczech. Wcześniej były to tylko spotkania dwustronne warszawskiego Koła Pań   i kobiet z Saksonii, potem do wspólnych spotkań zaproszono Czeszki.

W przyszłym roku odbędzie spotkanie w Wittenberdze, a za 2 lata w Warszawie.