Bądź spokojna. Konferencja dla kobiet

Centrum Misji i Ewangelizacji przygotowuje kolejną konferencję dla kobiet, która odbędzie się w Dzięgielowie.

Wiosenna konferencja dla kobiet – została zatytułowana „Bądź spokojna”, a jej idea wiąże się z fragmentem Listu do Filipian (4,7): A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
Konferencja odbędzie się 13 maja w Dzięgielowie, a nie, jak dotąd w Wiśle.

W programie m.in. wykłady Bogusławy Król, wspólny śpiew, czas na rozmowy, poczęstunek oraz stoisko księgarni „Warto” z nowościami wydawniczymi i publikacjami związanymi z tematem konferencji

Pierwsza część wykładu: Rozdarta czy kompletna
Rzadko kiedy wszystko układa się według naszych planów, myśli i wymarzonego scenariusza. Czy wiesz, że jak ktoś słusznie zauważył, największym uzależnieniem jakie dotyka nasze społeczeństwo jest uzależnienie od niepokoju i co jest źródłem niepokoju w twoim życiu?
W czasie konferencji postawimy sobie pytania, czy to co myślimy o Bogu, o sobie i o innych oraz nasze emocje, ma wpływ na to, jak postrzegamy nasze życie i czym jest Boży pokój i czy panuje i stoi on na straży naszego umysłu i serca.

Druga częśc wykładu: Konflikt czy pokój
Jesteśmy powołani do życia w pokoju i czynienia pokoju. W czasie tej części poszukamy odpowiedzi na pytanie, co to znaczy stracić równowagę w życiu i w służbie dla Boga na biblijnym przykładzie dwóch kobiet: Marii i Marty oraz przedstawimy 5 praktycznych zasad biblijnego podejścia do pokojowego rozwiązywania konfliktów.

Wykładowczyni Bogusława Król od wielu lat wraz z mężem Henrykiem prowadzi chrześcijańskie wydawnictwo muzyczne Studio DR. Współorganizatorka projektów internetowych Platformy „Szukając Boga”, koordynatorka kursu „Odkrywanie chrześcijaństwa” w Polsce. Inicjatorka „Śniadań dla kobiet” w Wiśle. Jej pasją i pragnieniem jest rozwijanie małych grup wzrostowych oraz zachęcanie kobiet do aktywnego odkrywania Boga w Jego Słowie. Lubi czytać i eksperymentować w kuchni. Matka trójki dorosłych dzieci: Filipa, Pauliny i Szczepana.

W czasie konferencji planowana jest ofiara na pokrycie kosztów organizacji spotkania. Organizatorzy będą wdzięczni za każdy dar.

CME udostępnia materiały promujące konferencję:
plakat JPG
plakat PDF
zaproszenie JPG
zaproszenie PDF

Organizator: Centrum Misji i Ewangelizacji