Centrum Kobiet podczas Ewangelickich Dni Kościoła

W dniach 15-18 czerwca 2017 r. z okazji jubileuszu 500 lat Reformacji przeżywaliśmy Ewangelickie Dni Kościoła pod hasłem: Zawsze razem z Chrystusem.
 W tym czasie działało także Centrum Kobiet, które gościło uczestników XXVI OGÓLNOPOLSKIEGO FORUM KOBIET LUTERAŃSKICH. Tegoroczne Forum było wyjątkowe, bo po raz pierwszy odbyło się poza Warszawą. Każdego dnia spotkanie odbywało się w innym mieście: w czwartek w Wiśle, w piątek w Cieszynie, w sobotę w Bielsku-Białej. Zaskoczeniem była duża ilość mężczyzn odwiedzających Centrum Kobiet.

 

Czwartek – 15.06.2017 – Wisła

Otwarcia Forum Kobiet dokonała dk. Halina Radacz – przewodnicząca Synodalnej Komisji ds. Kobiet. W kwietniu Synod Kościoła wybrał nowe komisje synodalne, w skład komisji ds. kobiet weszły: dk. Halina Radacz, Katarzyna Luc, Aldona Karska, Aleksandra Trybuś-Cieślar, Anna Wantulok. Tego dnia w Centrum Kobiet pojawił się wyjątkowy gość prof. Jerzy Buzek – były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Temat dnia: „wczoraj” – starałyśmy się realizować poprzez podróż w czasie do początków Reformacji. Wysłuchaliśmy bardzo interesującego wykładu dr Małgorzaty Grzywacz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na temat: Kobiety Reformacji.  Wykładowi towarzyszyła wystawa pt: „Kobiety i Reformacja w kontekście europejskim”, którą można było oglądać zarówno w czwartek w Wiśle, jak i w piątek w Cieszynie, również autorstwa dr Małgorzaty Grzywacz. Po zapoznaniu się z wykładem i wystawą chętni wzięli udział w Quizie o Kobietach Reformacji. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także emisja dwóch filmów dokumentalnych: „Anna Wazówna” oraz „Niezwykła Katarzyna”, przygotowanych przez Redakcję Programów Ekumenicznych TVP.

 

Piątek – 16.06.2017 – Cieszyn

Drugi dzień w Centrum Kobiet rozpoczął się nabożeństwem z Komunią Świętą, prowadzonym przez kobiety: dk. Barbarę Adamus, dk. Aleksandrę Błahut-Kowalczyk, dk. Karinę Chwastek-Kamieniorz, dk. Małgorzatę Gaś, dk. Annę Kajzar, dk. Halinę Radacz, dk. Katarzynę Rudkowską, dk. Izabelę Sikorę, dk. Joannę Sikorę. Słowem Bożym służyła dk. Halina Radacz, zaś oprawę muzyczną zapewnił Chór Ewangelicki im. Oskara Kolberga z Radomia pod dyrekcją dk. Katarzyny Rudkowskiej. Podczas nabożeństwa obecny był Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec. W nabożeństwie uczestniczyło ponad 170 osób. Na koniec nabożeństwa Katarzyna Luc – wiceprzewodnicząca Synodalnej Komisji ds. Kobiet złożyła życzenia z okazji jubileuszów ordynacji: dk. Annie Kajzar, dk. Halinie Radacz i dk. Małgorzacie Gaś.

Po nabożeństwie odbyła się promocja książki „Codziennik kobiet” – III cz. tryptyku kobiet (wcześniej ukazały się: „Postylla kobiet” i „Modlitewnik kobiet”).  Spotkanie promocyjne prowadziła Bożena Giemza – dyrektor Wydawnictwa Warto CME. Książka zawiera krótkie rozmyślania na 366 dni roku oparte o teksty z Księgi Psalmów. Autorkami rozmyślań są 44 kobiety z wyższym wykształceniem teologicznym. Książka powstała pod redakcją: dk. Aleksandry Błahut-Kowalczyk i dk. Katarzyny Rudkowskiej, które w słowie wstępnym piszą m. in.: „W biegu piętrzących się obowiązków, myśli, problemów – dobrze jest podnieść wzrok w stronę Nieba i bez względu na okoliczności życia, dostrzec Boże miłosierdzie, które nie ustaje, każdego poranka objawia się na nowo. Wędrówka przez psalmy jest tego rodzaju propozycją Autorek książki, jest cudowną okazją do rozpoczęcia lub zakończenia dnia dotykiem Bożego Słowa”.

Promocji książki towarzyszyła wystawa obrazów dk. Barbary Adamus, które ilustrują „Codziennik kobiet”. W materiałach promocyjnych autorka obrazów napisała: „Tworzę, bo chciałabym zatrzymać piękno i fascynację tym, co mnie otacza. Przeżywam to na swój sposób – kontemplacją, uczuciami, jeśli to możliwe dotykiem – po to, by następnie przetworzyć je w obraz. Obrazy, które powstały dla „Codziennika kobiet” nawiązują do domu, miejsca wzbudzającego niepowtarzalne wspomnienia… Dom to najbliżsi, to ostoja i bezpieczeństwo, to mama i tata pochyleni nad Biblią, wspólne przeżywanie kolejnych świąt roku kościelnego, zapalone do późna światło, bo ktoś na mnie czeka, to zapachy, kwiaty, spacery, ale i smutek za tym, co minęło…”

Część popołudniową programu rozpoczął krótki koncert Chóru Ewangelickiego im. Oskara Kolberga z Radomia pod dyrekcją dk. Katarzyny Rudkowskiej. Dk. Aleksandra Błahut-Kowalczyk, dk. Izabela Sikora i Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska przedstawiły portrety wybranych kobiet nowotestamentowych: Loidy i Eunice, kobiety z Betanii, Marii Magdaleny. Podczas dyskusji poruszony został temat szczególnych więzi rodzinnych, międzypokoleniowych, wpływu mamy, babci na dziecko, to najbliżsi są pierwszymi nauczycielami dziecka, również wiary. Szukaliśmy odpowiedzi na pytania: Kim jest dla mnie Jezus? Co mogę Mu dać? Czy byłabym gotowa spotkać się z Jezusem i odnaleźć w Nim Zbawiciela? Zwróciliśmy uwagę na to, że w sytuacji jakiejś straty w życiu, chcąc kogoś pocieszyć często popełniamy błąd. Jezus pozwalał, by przed Nim się otworzyć, słuchał, jakby mówił: siadaj i opowiadaj, a to początek drogi ku wyzwoleniu z tego, co nas dręczy.

 

Sobota – 17.06.2017 – Bielsko-Biała

Sobotni poranek w Centrum Kobiet rozpoczął się spotkaniem ze Słowem Bożym. Studium biblijne poprowadziła mgr teologii Małgorzata Cholewik w oparciu o tekst z Listu do Filipian 2,7-8: „Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, (który) okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej”. Oprawę muzyczną zapewnił Zespół Cantate z Jaworza pod dyr. Małgorzaty Penkali-Ogrodnik.

Na zakończenie Forum Kobiet Luterańskich zostały przeprowadzone warsztaty pod hasłem: Kobieta najlepszą przyjaciółką. Spotkania w grupach prowadziły: Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, Jolanta Janik i Beata Michałek.

 

Anna Wantulok – organizatorka Centrum Kobiet EDK