Kobiety Reformacji przemówiły w Toruniu

16 września 2017 r. odbyło się w Toruniu po raz drugi Diecezjalne Śniadanie dla Kobiet, którego tematem przewodnim w roku jubileuszu były „Kobiety Reformacji”. Zebrane panie powitała Elżbieta Walukiewicz, która podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat tekstu z Kzn 5,1 dotyczącego mowy i słów. Przypomniała, że słowa mogą wyrządzać krzywdę a czasem ich nadmiar bywa męczący. Dlatego daleko ważniejsze niż słowa są czyny. Dotyczy to także wiary, o której często wiele się mówi, ale słowa nie są w stanie zastąpić działania. Wiara nie polega na deklaracjach, ale na zajęciu konkretnych postaw. Bóg jest tym, który inspiruje nas do działania. Po rozważaniu uczestniczki miały możliwość spróbowania wyjątkowych potraw i przy śniadaniowym stole wymieniać się swoimi doświadczeniami i wzajemnie się poznawać.

Okazją do dyskusji było spotkanie z czterema kobietami Reformacji: Anną Wazówną, Elżbietą Cruciger, Katarzyną von Bora i Argulą von Grumbach. Odegrały je panie z Diecezji pomorsko-wielkopolskiej. Scenka została opracowana przez Agnieszkę Godfrejów-Tarnogórską na podstawie materiałów warsztatowych Światowej Federacji Luterańskiej. Każda z kobiet z przeszłości opowiedziała o sobie nie tyle podkreślając fakty historyczne, ale dzieląc się swoimi emocjami i doświadczeniami. Warsztaty miały zachęcić do dyskusji. Dlatego po odegraniu scenki w grupach uczestniczki spotkania rozmawiały o postawach poznanych postaci, zwracając uwagę na to, co fascynuje w nich do dziś: głęboka wiara, chęć składania świadectwa o Chrystusie, oddanie rodzinie, konsekwencja, odwaga, niezależność itp. Każda na swój sposób może inspirować współczesne luteranki do działania i wprowadzania zmian w swoim otoczeniu.

O roli kobiet dzisiaj oraz oddziaływaniu na nie wychowania i kultury mówiła psycholog Joanna Anuszewska. Zestawiła ze sobą obrazy, które przekazywane są dziewczynkom w bajkach i które czasem kreują ich sposób myślenia z rzeczywistością, która wcale nie bywa bajkowa. Zauważyła też, że niejednokrotnie nie dostrzega się siły i zaangażowania kobiet, a przecież często są one współczesnymi bohaterkami, daleko bardziej odważniejszymi niż księżniczki z bajek.

Po spotkaniu przy stołach panie udały się na wystawę pt. Reformacja w Toruniu. Wpływ kultury ewangelickiej na rozwój miasta” do Muzeum Okręgowego w Toruniu. Słowa wprowadzenia przekazała Joanna Arsztyńska, która z ramienia parafii toruńskiej odpowiadała za współorganizację wystawy.
Spotkanie zakończono wspólnym obiadem.


agt

zdj. Dominika Walukiewicz