Polsko-niemiecko-czeskie spotkanie kobiet

W dniach od 26 – 30 kwietnia 2017 roku w Domu Wypoczynkowym BETANIA w Bielsku-Białej odbyło się polsko-niemiecko-czeskie spotkanie kobiet, które od wielu lat regularnie raz w roku spędzają ze sobą kilka dni. Są to panie z dwóch warszawskich parafii: ewangelicko-augsburskiej Świętej Trójcy i ewangelicko-reformowanej, a także z Kościoła Luterańskiego Saksonii i z Kościoła Husyckiego Czech i Słowacji.

W tym roku panie zajmowały się tematem: „Owoce Ducha Świętego w życiu wierzącej kobiety” (Gal. 5,22-3). Miały też okazję poznać nieco historię luteranizmu na Śląsku Cieszyńskim, bo odwiedziły kościół ewangelicko-augsburski w Wiśle, kościół Jezusowy w Cieszynie i Diakonat Eben-Ezer w Dzięgielowe. Zapoznały się z historią Bielskiego Syjonu, działalnością Ośrodka Wydawniczego Augustana i uzyskały dokładną informację na temat zbliżających się Dni Kościoła. Z paniami spotkał się biskup diecezji cieszyńskiej ks. Adrian Korczago i ks. dyr. Jerzy Below. W trakcie niedzielnego nabożeństwa w kościele ewangelicko-augsburskim w Jaworzu kazanie wygłosiła ks. Annette Kalettka.

Wspólnie przeżyty czas na pewno przyczynił się do pogłębienia dobrych relacji, dlatego uczestniczki spotkania żegnały się z nadzieją, że za rok spotkają się w Pradze.

tekst: dk. Małgorzata Gaś
zdjęcia: Aldona Karska