Wystawa „Kobiety i Reformacja” w Warszawie

W Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w dniach 17-31 października , w godzinach pracy uczelni, można było oglądać wystawę „Kobiety i Reformacja” autorstwa dr Małgorzaty Grzywacz z Poznania (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Wystawa zwraca uwagę, że dziejów Reformacji, rozumianej jako dzieło chrześcijańskiej odnowy nie da się rozpatrywać bez ukazania aktywnej roli kobiet w tym procesie. Składa się z 15 roll-upów o treści popularno-naukowej i przybliża ciekawe, znane i nieznane kobiety XVI i XVII w., które podjęły wyzwanie i z odwagą, czasem narażeniem życia, odpowiedziały na przesłanie Ewangelii, słyszalne z Pragi, Wittenbergi, Genewy i Zurychu.

Bohaterki tej opowieści pochodzą z różnych krajów Europy i stanowią przykład kobiet niezwykłych, wytrwałych w działaniu. W 2018 r. ukaże się publikacja dr Małgorzaty Grzywacz pt. „Reformacja kobiet”.

Podczas Weekendu Reformacyjnego w Warszawie, w sobotę 28 października, odbyło się oprowadzanie po wystawie, które przygotowała Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska.

zdj. Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska